Apagat Centrals Coure: tot sobre el tancament de centrals

El 2015 va començar l'apagat de les centrals de coure en un procés de transformació de la xarxa Telefònica que durarà fins 2022.

Fibra Òptica per millorar les comunicacions

El procés de tancament de centrals de coure es realitza en les àrees que ja tenen disponible la nova xarxa de fibra òptica. En aquest sentit l'operador té interès a deixar d'explotar la xarxa de coure, i passar als usuaris de l'àrea en què es realitza l'apagada de les centrals de coure a la nova tecnologia de la fibra òptica per a les llars i empreses.

A més de la millora en les connexions per als usuaris, també és degut a no haver d'assumir el manteniment de les dues infraestructures: central de coure i fibra òptica.

En el procés de tancament d'una de les centrals de coure, l'operador de la infraestructura ofereix un període de garantia (en el que les 2 tecnologies funcionen paral·lelament) per als diferents operadors alternatius que operen sobre la central de coure perquè es puguin adaptar a la nova infraestructura i no deixar a cap client sense servei.

Realment hi ha un tancament de centrals

Tot i que el procés es denomina tancament de centrals de coure, i si bé és cert aquestes centrals deixen d'oferir serveis basats en el coure, en molts casos s'utilitza la mateixa infraestrcutura per desenvolupar i desplegar les connexions de fibra òptica i la telefonia mòbil.

central de la xarxa de coure

El desplegament de la nova xarxa de fibra òptica per tot Espanya, comporta l'abandonament progressiu de l'antiga xarxa de coure, i amb això l'apagat de les centrals de coure que sustenten aquesta xarxa.

En aquest sentit la CNMC com a organisme neutral que regula el mercat de les comunicacions, ha fet pública tota la informació sobre l'apagada de les centrals de coure.

Ho pot consultar a la web de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la llista completa de tancament de les centrals.

Per a més informació, contacti amb Telecon Sistemas.