Avantatges d'una connexió VPN

Actualment causa de la gran demanda de seguretat en les empreses i en concret a la necessitat d'enviar dades xifrades a través d'una xarxa, la tecnologia VPN s'ha anat desenvolupant amb més força i cada vegada està més estesa en l'entorn empresarial.

Què és una VPN?
Una VPN (Virtual Private Network) és una forma de connectar diferents xarxes separades geogràficament a través d'Internet, utilitzant protocols de seguretat que permeten mantenir tant l'autenticitat com la confidencialitat de la informació que viatja per la connexió VPN.

Imatge sobre els avantatges d'utilitzar una connexió VPN

Així doncs, ¿Quins avantatges ens ofereix una connexió VPN?

A més de crear un "entorn privat de les comunicacions informàtiques", la tecnologia VPN té moltes altres avantatges:

  1. Seguretat millorada. Quan es connecta a la xarxa a través d'una VPN, les dades es mantenen encriptades i segurs. D'aquesta manera permet assegurar diversos serveis a través d'un mateix sistema. Tot això assegura la informació protegida lluny de possibles amenaces externes.
  2. Estalvi. Ens permet connectar xarxes físicament separades sense necessitat d'usar una xarxa dedicada, sinó que a través d'internet pot connectar de forma segura les seves diferents xarxes privades.
  3. Control Remot. En cas d'una empresa, el gran avantatge de tenir una VPN és que la informació pot ser accessible de forma remota, des de casa o des de qualsevol altre lloc permetent usuaris desplaçats accedir al contingut de la nostra xarxa fixa. Per això, una VPN pot augmentar la productivitat d'una empresa.
  4. Compartir arxius. Un servei VPN pot ser utilitzat per un grup que necessiti compartir arxius per un llarg període de temps.
  5. Anonimat en línia. A través d'una VPN es pot navegar per la web amb complet anonimat complet. En comparació amb els programari d'ocultació o en utilitzar web proxies IP, l'avantatge d'un servei de connexió VPN és que li permet accedir a les aplicacions web i llocs web de forma completament anònima.
  6. Desbloquejar llocs webs i filtres. Les VPNs són molt útils per a accedir a llocs web bloquejats o per passar pels filtres d'Internet establerts. És per això que existeix un major nombre de serveis de VPN en els països on s'aplica la censura a Internet.
  7. Canvi d'adreça IP. Si necessita una adreça IP d'un altre país, pot aconseguir-ho a través d'una VPN.
  8. Millora del rendiment. L'ample de banda i l'eficiència de la xarxa es poden augmentar en general una vegada que s'implementa una solució VPN.
  9. Reducció de costos. Quan es crea una xarxa VPN, el cost de manteniment és molt baix. I si vostè opta per un proveïdor de serveis, la configuració de la xarxa i la vigilància deixaran de ser una preocupació.

Té més informació sobre les Xarxes VPN i la Xarxa privada virtual per a Empreses en la següent pàgina: http://www.ts-telecon.es/ca/xarxa-privada-virtual-empreses-xarxes-vpn