Com connectar el telèfon mòbil a una xarxa Wi-Fi

Avui en dia tots els telèfons mòbils intel·ligents (Smartphones) disposen de connectivitat sense fils a través de WIFI. Gràcies a ella, podem connectar-nos a internet a través d'un punt d'accés, per exemple el nostre router.

Per connectar correctament a la xarxa WIFI, es depèn de factors com l'abast de la WIFI, la potència del transmissor i els obstacles que aquesta tingui en el seu camí. Segons aquests paràmetres el senyal tindrà un major o menor abast o intensitat.

Per realitzar la connexió del telèfon a l' WIFI ens trobem amb dos tipus de xarxes WIFI a les quals podem connectar el telèfon mòbil:

Xarxes públiques: el seu senyal accessible per a tot el públic. És la que trobem habitualment en biblioteques, aeroports etc. Per motius de seguretat, si desconeixem l'origen de la xarxa pública és millor no connectar-se a ella ja que podria ser una "trampa" a través de la qual un cop connectats a la xarxa intentin obtenir informació personal del nostre Smartphone.

Xarxes privades: són aquelles creades per a l'ús limitat de certs equips en una àrea determinada. Disposen d'un protocol d'autenticació de manera que per accedir-hi necessitarem saber el seu SSID (el seu nom) i la contrasenya d'accés.

Per connectar el nostre telèfon Smartphone hem de tenir en compte dos punts. Un, activar la connectivitat WIFI. I dos, connectar-nos a una xarxa en concret.

Activar WIFI al telèfon mòbil

  • Accedir a la pantalla d'inici i prémer sobre la icona del menú d'aplicacions.
  • Accedir a Ajustos i seguidament a Connexions sense fils i Ajustos WIFI .
  • Marcar la casella per activar.

Imagen de la activación del WIFI en el teléfono móvil

És possible que tinguem una utilitat (widget) per poder activar-la i desactivar directament des de la pantalla d'inici

Connectar-nos a una xarxa Wi-Fi
Un cop activada el senyal WIFI ja podem connectar-nos a una de les xarxes disponibles, per a això haurem:

  • Accedir a la pantalla d'inici i prémer sobre la icona del menú d'aplicacions.
  • Accedir a Ajustos i seguidament a Connexions sense fils i Ajustos WiFi.
  • Localitzar la xarxa a la qual volem connectar-nos a l'apartat Xarxes Wi-fi i seleccionar
  • Si ens ho sol·licita, introduir la contrasenya i prémer connectar

Imagen de como conectar a una red WIFI desde el teléfono móvil

Si disposem d'una contrasenya molt llarga, pot ser interessant marcar la casella "mostrar contrasenya" per així poder veure els caràcters mentre escrivim evitant equivocar-nos.

Si tot el procés ha estat correcte, ens posarà al costat del nom "connectat" i a més haurem de veure la icona de connectivitat WIFI a l'àrea de notificacions de la pantalla del telèfon.

Si la nostra xarxa permet la configuració WPS, podríem connectar-nos a ella utilitzant el pin de la xarxa, prement el botó del router wireless o qualsevol altre mètode que utilitzi aquest router.

Per a més informació, contacti amb Telecon Sistemes.