Com millorar la seguretat de la seva xarxa WIFI

Cada vegada les xarxes WIFI són utilitzades amb més freqüència i per un major nombre d'equips electrònics.

Per reduir el risc que algú sense autorització pugui connectar-se a la nostra xarxa, podem prendre una sèrie de mesures per millorar la seguretat de la nostra xarxa WIFI.

Les xarxes WIFI són xarxes sense fils, és a dir, no necessiten cables. Això suposa un avantatge pel que fa a connectivitat però un inconvenient pel que fa a la seguretat de la xarxa ja que les ones poden travessar parets arribant a cases confrontants i fins i tot als carrers pròxims.

Imatge del logo de WIFI

Canviar la contrasenya del router
Aquesta és una mesura que no podem deixar passar de cap manera, ja que el nostre router ve amb una contrasenya per defecte que dóna accés a la configuració del mateix. Hem de canviar aquesta contrasenya per evitar que intrusos que coneixen les contrasenyes per defecte d'aquests models de router puguin accedir-hi i en conseqüència a la nostra xarxa i dades.

La nova contrasenya que configurem al router, hauria de tenir les 4 regles de seguretat de contrasenyes:
1. Ha de tenir caràcters en minúscula i majúscula. (No utilitzeu noms).
2. Ha de tenir números. (No utilitzeu dates de naixement).
3. Ha de tenir caràcters especials o símbols del teclat (aquests són els caràcters que no són lletres o números): ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? / ! @ # $ % ^ & *
4. La seva longitud ha de ser major de 8 caràcters.

Utilitzar el protocol de seguretat WPA2
Comprovi que mètode de seguretat té configurat. Hi ha diversos protocols de seguretat: WEP (el més antic i feble), WPA més segura però no tant com WPA2. Vegeu el manual del router com canviar la configuració o informació a internet sobre el model i actualitzi el seu protocol a WPA2.

A més d'aquest canvi, la contrasenya de l'accés WIFI generada ha de ser canviada per una pròpia, ja que les contrasenyes es generen gràcies a uns algoritmes, i per tant les persones que coneguin aquests algoritmes podran acabar sabent la contrasenya. Així que creï una contrasenya amb números, lletres majúscules i minúscules i símbols, tal com hem indicat en el punt anterior.

Filtrat d'adreces MAC
Tots els dispositius amb capacitat de connectar-se a una xarxa disposen d'una adreça MAC (Media Access Control). Codi únic que identifica cada dispositiu. Amb el filtrat per MAC el que aconseguim és que només aquelles adreces MAC donades d'alta puguin connectar-se a la nostra xarxa WIFI.

Amaga el SSID
El SSID és el nom de la xarxa, aquell que apareix en els dispositius des dels quals volem connectar. És convenient canviar ja que el nom per defecte, de vegades, permet arribar a esbrinar la contrasenya d'accés a la xarxa.

A més de canviar el nom per defecte, podem ocultar perquè la nostra xarxa WIFI no surti a la llista de dispositius WIFI a l'abast. L'inconvenient d'això és que en lloc de connectar-se directament a la xarxa WIFI haurem d'introduir manualment el nom en cada dispositiu que vulguem que es connecti a la nostra xarxa.

Apagar el router WIFI quan no s'utilitzi
Per evitar intents d'accessos que es podrien evitar, és convenient apagar la wifi quan no s'utilitzi. Alguns routers disposen d'un botó per a aquest propòsit sinó, sempre que no necessitem connectar-nos a internet podem apagar el router.

Per a més informació sobre la seguretat a les xarxes WIFI, contacti amb Telecon Sistemes.