Diferències entre els Gateways i els Routers

Per als no iniciats en l'àmbit de xarxes, els termes router (encaminador) i gateway (porta d'enllaç) poden ser confusos. Per aclarir les similituds i diferències entre aquests equips (els Gateways i els router) a continuació comentarem diverses característiques que els defineixen.

Abans de parlar sobre les diferències, cal entendre que tenen en comú aquests dispositius. Tots dos operen a diferents nivells de la xarxa i tots dos estan dissenyats per regular el trànsit entre dues o més xarxes separades.

Router
Pel que fa a les diferències, un router és un dispositiu de xarxa que integra dues o més xarxes, alhora que controla el tràfic de dades sobre la xarxa externa global (Internet). Per exemple, permetent el control o el tancar els ports d'entrada i de sortida a la nostra xarxa. Una altra funció principal és assegurar que els paquets arriben al seu destí o són enviats a les adreces correctes.

En termes de xarxes, un router és un dispositiu de capa 3 (capa de xarxa). Els routers també poden utilitzar-se per segmentar el trànsit en xarxes corporatives. Aquesta característica és útil en xarxes molt grans quan cal reduir la quantitat de trànsit que flueix a través de la xarxa.

Amb aquesta funció es permet crear grups de xarxes dins d'una empresa, així gràcies al router, es pot dividir la xarxa en segments i permetre només el trànsit que està específicament destinat a un segment passi a través del router.

router: diferència entre router igateway

Els router són coneguts arreu del món, ja que en la versió més bàsica són els dispositius que tenim en l'entorn domèstic per connectar-nos a Internet amb l'ADSL.

Gateway
Quan parlem de gateway, ens referim a qualsevol punt de connexió o node en una xarxa que proveeix accés a una altra amb protocols i arquitectures diferents.

Tot i que pot utilitzar-se de la mateixa manera que el router per reduir el trànsit d'una xarxa, el més habitual és utilitzar-lo per comunicar entorns, protocols i arquitectures diferents. Per tant, depenent del nivell de xarxa i entorn en què estiguem treballant, un gateway pot ser utilitzat per a diferents finalitats, tot i que la bàsica és la connexió de sortida amb xarxes externes.

Per exemple, un servidor intermediari seria un gateway per a la xarxa connectada. En el cas d'una xarxa connectada a Internet (com la domèstica o la de l'empresa), el servidor del Proveïdor d'Internet (Telefónica, Vodafone, o el que sigui) és el gateway.

Cal comentar, que el router en el cas domèstic anterior, també realitza una connexió com Gateway directament al servidor del proveïdor d'Internet, és una connexió d'1 a 1. Per comprovar això, només cal fer un "ipconfig" i comprovar que la "Porta d'enllaç per defecte" o "Gateway defecte"és la IP interna del router.

gateway: diferència entre gateway i router

En conclusió, la principal diferència entre els routers i els gateways és que els gateways s'utilitzen per a entorns corporatius i amb més necessitats de funcions avançades que un entorn domèstic o de xarxa local.

Per a més informació de routers i gateways, contacti amb Telecon Sistemes.