El protocol SIP per VoIP

El protocol SIP (Session Initiation Protocol o Protocol d'inici de sessió) és un protocol de senyalització utilitzat per al control de les sessions de comunicació, com ara trucades de veu i vídeo sobre protocol d'Internet (IP).

El protocol es pot utilitzar per gestionar el control de trucades entre emissor i receptor o conferències multi usuari. El protocol SIP també serveix per gestionar videoconferències, distribució de streaming multimèdia, missatgeria instantània, informació de presència i transferència d'arxius.

El protocol SIP és un protocol independent de la capa de transport, així es pot executar sobre TCP, UDP, o SCTP​​. SIP està basat en text i incorpora elements dels coneguts protocols HTTP i el SMTP.

En el protocol SIP cada transacció consisteix en una petició de client que origina una resposta del servidor SIP. SIP utilitza els camps de la capçalera, la codificació de les normes i codis d'estat HTTP, proporcionant una lectura basada en format text.

Un dels objectius de SIP és proporcionar un protocol d'establiment de trucada per a comunicacions basades en IP. Encara que existeixen altres protocols de VoIP (Veu sobre IP) com H.323, el protocol SIP es distingeix per no procedir de la indústria de les telecomunicacions. SIP ha estat estandarditzat i es regeix principalment pel IETF, mentre que altres protocols, com ara H.323, han estat tradicionalment associada amb la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT).

Aplicacions que ofereixen les comunicacions sobre el protocol SIP:
El nombre de dispositius que empren el protocol SIP segueix creixent, hi ha Adaptadors Terminals SIP , SIP Gateways i serveis de "Trunk SIP", tots ells proporcionen funcionalitats per reemplaçar les línies telefòniques actuals.

També elements com el router wifi i la centraleta telefònica també tenen versions que funcionen sobre SIP i permeten accedir a solucions VoIP. Addicionalment hi ha servidors SIP i moltes companyies de telèfon de VoIP permeten als clients utilitzar els seus propis dispositius SIP, com telèfons IP (SIP) o Softphones.

També hi ha càmeres de videovigilància SIP que permeten fer trucades per alertar que un esdeveniment ha ocorregut, per exemple, per notificar-li que s'ha detectat moviment fora d'hores en una àrea protegida.

El protocol SIP és juntament amb el H.323 un dels protocols de VoIP més estandarditzats.

Contacti amb l'equip expert de TS-Telecon Sistemes per obtenir orientació i conèixer més sobre les comunicacions empresarials i les solucions i serveis que podem oferir-li.

Accedir al formulari de contacte TS.