Quin és el SSID d'una xarxa WIFI?

A continuació mostrem la informació per saber que és el SSID i com conèixer el SSID d'una xarxa WIFI determinada.

El SSID (Service Set Identifier) o identificador de paquets de servei és el nom que identifica una xarxa sense fils WIFI i el que viatja juntament amb cada paquet d'informació de la mateixa, de manera que pugui ser identificat com a part d'ella.

Els dispositius que volen comunicar-se entre si han de tenir el mateix SSID. Aquest codi, consta d'un màxim de 32 caràcters ASCII (American Standard Code for Information Interchange), de forma típica trobem una combinació de lletres i números.

El SSID pot ser o no visible segons si està habilitada la seva difusió. Generalment ho està, però si es pretén millorar la seguretat sense fils d'una xarxa, entre altres accions, amagar el SSID és una de les mesures a prendre.

El SSID d'una xarxa WIFI pot esbrinar de diverses maneres segons la situació:

- Anotat en el router facilitat pel seu proveïdor d'internet. Si el vostre proveïdor per exemple: Telefónica, Ono, Vodafone, etc. li va facilitar un router, podrà trobar un adhesiu amb el seu SSID i la contrasenya per accedir a la seva xarxa wifi adherit. Sempre que aquest no hagi estat canviat prèviament.

Imatge de router per localitzar el SSID d'una xarxa WIFI

- En les instruccions del seu nou router o punt d'accés. Si ha adquirit un nou equip per disposar de connectivitat sense fils a la seva xarxa, podrà trobar en la informació de configuració o en l'assistent, el SSID per defecte o la forma d' assignar un.

- Consultant amb l'administrador de xarxa o responsable corresponent perquè li faciliti les dades de connexió. Tant si vol tenir connectivitat wifi a una empresa, hotel, casa, etc. necessitarà que li facilitin el SSID i en cas de ser necessària, la contrasenya per poder connectar.

De vegades, mirant les connexions del seu equip (mòbil, tablet, portàtil, etc.) És fàcil deduir quin és per ser un nom relacionat ex: WIFIHOTEL1, EMPRESA00 etc. No obstant això en altres ocasions no és així i hi ha nombroses xarxes WIFI a l'abast que ens poden fer dubtar. També ens podem trobar, tal com comentàvem anteriorment, que el SSID estigui ocult, un motiu més per consultar amb la persona que administra la xarxa o aquell que disposi d'aquesta informació.

Imatge de llista de SSID per connectar-se a una xarxa Wi-Fi

Un cop disposem de les dades, haurem de localitzar el SSID de la xarxa a la qual volem accedir al nostre dispositiu (telèfon intel·ligent, ordinador etc) i connectar-nos a aquesta xarxa.

Per a més informació de routers i tecnologia WIFI, contacti amb Telecon Sistemes.

També pot informar-se sobre la instal·lació de xarxes wifi, aquí.