Instal·lació SAI 700va a centraleta telefònica Netcom Neris 2 IP a Barcelona

Data de projecte: 
2014/09
Localitat (Zona): 
Barcelona
Equip / Servei: 
Centraleta telefònica Netcom Neris 2 IP
Necessitat: 
Instal·lació d'un SAI de 700va
Solució aportada: 

Despatx d'advocats localitzat a Barcelona es posa en contacte amb el departament tècnic de Telecon Sistemas pel fet que han tingut problemes de talls de llum que afecten el funcionament del seu centraleta Netcom Neris 2 IP.

Segons sembla en ocasions es tallen les comunicacions, i com el propi usuari comenta, sembla ser degut a problemes amb el subministrament elèctric.

Per solucionar aquest problema amb els talls d'energia elèctrica, des Telecon Sistemes s'indica que la solució passa per la instal·lació d'un SAI (Sistema d'alimentació ininterrompuda).

Mitjançant la instal·lació del SAI, el client aconsegueix un sistema que li proporciona energia elèctrica als equips que tingui connectats per un temps limitat per evitar pèrdua de comunicacions (en el cas concret de la centraleta telefònica) durant un tall de llum.

El nostre tècnic li realitza diverses preguntes en relació als problemes dels talls de llum (temps de durada, freqüència i altres) i també sobre la instal·lació telefònica que tenen configurada.

Amb això es confirma la necessitat d'instal·lar un nou SAI. D'acord a la central connectada i la instal·lació elèctrica s'estima suficient un 700va.

Un cop aprovat el pressupost, el nostre tècnic concerta una visita amb el client per a procedir a la instal·lació del SAI.

En la instal·lació es connecta el SAI entre la centraleta i la xarxa elèctrica, a continuació es realitzen les proves de funcionament de totes les parts (centraleta telefònica Netcom Neris 2 IP, SAI i comunicacions), les proves ens serveixen per confirmar que el sistema de telefonia funcionarà en cas d'interrupció del subministrament elèctric.

Premi aquí, per més informació sobre el sevei tècnic per a centraletes Netcom Neris.

Temps d'execució: 
1 hora (desplaçament inclòs)
Resultat Final: 
SAI 700va instal·lat i funcionant correctament
Imatge Centraleta digital Netcom Neris 2

Contacti aquí amb Daratel – Telecon Sistemas per més informació.

També pot contactar a través del nostre Telèfon central d'Informació:

Servei Tècnic contacte Telecon Sistemas Barcelona: 932 289 110